Πρόγραμμα – Program

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ 2016 – 2017 / Program

ΑΚΑΔΗΜΙΑ  AOT / Footbal cademy AOT

Έναρξη Πέμπτη 01 / 09/ 2016 :

ΔΕΥΤΕΡΑ /MONDAY          
ΩΡΑ      14.45      2006 – 2007
ΩΡΑ      16.00      2010 – 2011

ΤΡΙΤΗ/TUESDAY
ΩΡΑ      16.00      2008 – 2009
ΩΡΑ       16.00     2006 – 2009
ΩΡΑ       14.45     2003 – 2004 – 2005

ΤΕΤΑΡΤΗ / WEDNESDAY            
ΩΡΑ       14.45      2003 – 2004 – 2005
ΩΡΑ        16.00      2006 – 2007
ΩΡΑ        16.00      2010 – 2011

ΠΕΜΠΤΗ / THURSDAY           
ΩΡΑ        16.00       2008 – 2009
ΩΡΑ        16.00       2006 – 2009
ΩΡΑ        14.45       2003 – 2004 – 2005

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  / FRIDAY   
ΩΡΑ       16.00      2008 – 2009
ΩΡΑ       14.45       2006 – 2007
ΩΡΑ       16.00       2010 – 2011
ΩΡΑ       16.00       2006 – 2009